Vzor reklamačního protokolu

Vzor: Reklamační protokol

 

Reklamační protokol

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat službu/zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát:

Internetový obchod: www.nakrmim.cz

Firma: Chromík Radek

Se sídlem: Padlých hrdinů 213/52b, Havířov

IČ:  76326861

E-mailová adresa: krmivober@seznam.cz

 

Odesílatel – Zákazník uplatňující reklamaci

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží 

Číslo daňového dokladu o koupi zboží:
Datum objednání zboží /služeb:
Datum obdržení zboží / služeb:

Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Email:
Telefon:

Seznam zboží u něhož je požadována reklamace:

Doporučená příloha: fotografie zboží s reklamovanou vadou

Popis závady:
 

 

 

 

 

 

V                                      Dne

 

                                   (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele